header

مسجد امام

۰ ۱۲۸ ۰ ۰

مسجد امام


---

یکی از بناهایی که در شهرستان سمنان در مرکز ای شهر واقع است مسجد امام میباشد این بنای چهار ایوانی در زمان قاجاریه بنا و پایه گذاری  و تکمیل شد  در این بنای بزرگ که یکی از نماد های شهرستان سمنان و یکی از بنا های تاریخی این استان میتوان از ان یاد کرد بروی سر در های ان  ایات قران و اذکار نوشته شده و بسیار دیدنی است جنس اصلی موادی که از ان در ساخت بنا استفاده شد گل و گاه بود و اجر های قدیمی  .این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

پارکینگ

دارد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده