header

مزار خواجه یار

۰ ۲۴۷ ۰ ۰

2 کیلومترى جنوب غربى شهر خواف


---

در کوه خواجه یار آرامگاهی به همین نام قرار دارد که به مزار خواجه یار معروف شده است . در این محل که دارای قدمت تاریخی فراوانی است دو آب انبار نیز قرار گرفته است . مخازن این آب انبار ها به صورت دایره ای هستند و هر یک از آنها در حدود 8متر قطر دارند.

سبک یا شیوه معماری آب انبار ها با توجه به شواهد بدست آمده به دوران تیموریان میرسد همچنین از بقایای بدست آمده مشخص میشود که در گدشته تاسیسات دیگری نیز وجود داشته که اکنئن تخریب شده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )