مزار خواجه یار کجاست

در کوه خواجه یار آرامگاهی به همین نام قرار دارد که به مزار خواجه یار معروف شده است . در این محل که دارای قدمت تاریخی فراوانی است دو آب انبار نیز قرار گرفته است . مخازن این آب انبار ها به صورت دایره ای هستند و هر یک از آنها در حدود 8متر قطر دارند. 

این جاذبه نزدیک را از دست ندهيد : سنگان خواف

سبک یا شیوه معماری آب انبار ها با توجه به شواهد بدست آمده به دوران تیموریان میرسد همچنین از بقایای بدست آمده مشخص میشود که در گدشته تاسیسات دیگری نیز وجود داشته که اکنئن تخریب شده است.