آرامگاه حافظ ابرو

شهاب الدین عبدالله(نورالله)بن زین العابدین لطف الله بن عبدالرشید ملقب به ((حافظ ابرو)) در زمره مشاهیر و مورخان ایران در عصرتیموری هست. حافظ ابرو در دوره امیر تیموری به خدمت سلطنت وی درآمد اما اوج شهرت او در دوره شاهرخ تیموری می باشد. 

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : سنگان خواف

مزار وی در داخل شهر خواف ودر محوطه ای به وسعت1/5هکتار قرار دارد و اطراف تربت این دانشمند عصر تیموری با نیم دیواری کوتاه محصور شده است.

در کنار این قسمت مسجدی شامل یک ایوان کوچک,محراب و تزئینات آن دیده میشود.بنای ذکر شده منتسب به دوران قاجار است.

آثار حافظ ابرو

 • جامع التواریخ

 • ظفرنامه سامی
 • تاریخ شاهرخی
 • تاریخ حافظ ابرو
 • مجموعه حافظ ابرو
 • مجمع التواریخ

از بین آثار معروف حافظ ابرو می توان به کتاب جغرافیای او اشاره نمود که در آن در چند فصل به شرح و توضیح دریاها و خلیج ها پرداخته است:

 1. خلیج چین
 2. گفتار دوم: «بحر الاخضر و هو بحرالهند». از نظر او بحر اخضر و بحر هند و بحر فارس یک دریا حساب می‌شوند. (او این دریا را شرح داده‌است همان محلی که امروزه دریای عرب نام دارد)
 3. بحر فارس و کرمان… که شامل خلیج عمان و خلیج فارس امروزی می‌شود.
 4. بحر قلزم (دریای سرخ)
 5. بحر بربر (مدیترانه)
 6. بحر اوقیانوس (اقیانوس اطلس یا بحر ظلمات)

سفر خوبی را برای شما آرزومندیم