header

مزار امام زاده احمد بيمرغ

۰ ۲۰۳ ۰ ۰

خراسان رضوی-گناباد-امامزاده احمد بیمرغ


---

شهرستان گناباد مهد تاریخ و تمدن ایران زمین به شمار میرود و امامزاده های زیادی را در خود دارد یکی از امامزاده های ان امامزاده احمد بی موسی الکاظم است که در شرق شهرستان گناباد در روستای بیمرغ میباشد و فاصله ان تا مرکز شهر گناباد حدود 35 کیلومتر میباشد در داخل این بنا کتیبه قرانی به چشم میخورد و به ثلث نگارش و نوشته شده است از تاریخ مشخص نمیتوان کرد که بقعه در چه زمانی بر پا شده است ولی از شواهد میتوان فهمید که در دوران صوفیه این بنا وجود داشته و  حسنعلی بیک  ان را مرمت کرده است.

طرح و نقشه ان به فرم گنبدی و هشت ضلعی میباشد این بنا یکی از بنا های مستحکم است که توانسته برای سالیان طولانی دوام بیاورد ولی در عین حال در سالیان متمادی مورد بازسازی و مرمت توسط افرادی خاص قرار گرفته است.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

جای پارک

به راحتی

فضای بازی کودکان

دارد

حیاط

دارد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده