شهر گناباد در جنوب مشهد مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد و یکی از قدیمی ترین شهر های ایران است در 286 کیلومنری مشهد است اثار تاریخی بی نظیری در این شهر تاریخی قرار گرفته همچون موزه مردم شناسی، اتشکده ،مسجد جامع گناباد،منزل محمد تقی بهلول ، قنات قبضه و ....

همه ساله این شهر بدلیل وجود اثار تاریخی بی نظیر گردشگران زیادی را در خود می پذیرد و افراد یا ساکنان این شهر از این موقعیت برای کسب درامد نهایت استفاده را میکنند.