header

مدرسه مسجد غیاثیه خرگرد

۰ ۳۴۵ ۰ ۰

حاشیه جنوبی روستای خرگرد در فاصله 5 کیلومتری شهر خواف


---

مدرسه غیاثیه خرگرد از بنا های تاریخی دوره تیمور لنگ است که قدمت آن بر اساس کتیبه های موجود در خود مدرسه به سال 896 قمری میرسد. معماری این بنا که به سبک تیموریان ساخته شده بسیار زیبا و جذاب میباشد و کارآن نیز به دست استاد هنرمند قوم الدین شیرازی صورت گرفته است.

این مدرسه به دلیل دقت و زیبایی در بین همه ی مدارس بهترین نمونه است و حتی دانشمندان اروپایی نیز از آن دیدن کرده و از نوته های کتیبه یاداشت برداشته اند.

ساختمان مدرسه غیاثیه از 4 عدد ایوان و 32 حجره یا اتاق تشکیل شده استاین جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
(۹:۰۰ ق.ظ تا ۴:۰۰ ب.ظ)     
(۹:۰۰ ق.ظ تا ۴:۰۰ ب.ظ)     
(۹:۰۰ ق.ظ تا ۴:۰۰ ب.ظ)     
(۹:۰۰ ق.ظ تا ۴:۰۰ ب.ظ)     
(۹:۰۰ ق.ظ تا ۴:۰۰ ب.ظ)     
(۹:۰۰ ق.ظ تا ۴:۰۰ ب.ظ)