header

قلعه های ساوری

۰ ۱۵۱ ۰ ۰

قلعه های ساروی


---

این جاذبه تاریخی در شرق شهرستان سمنان واقع شده است و دارای دو قلعه کوچک تر در شمال و جنوب است و مکانی دنج در کوه های ساروی بشمار میاید در این مکتن که قلعه شمالی ان به مرور زمان تخریب شده و از بین رفته است ولی قلعه جنوبی ان دارای سه طبقه میباشد و میتوان از ا استفاده کرد همان طور که گذشتگان از ان در مواقع سخت استفاده میکردند در پایین این قلعه چشمه ابی است که گذشتگان از انجا اب را انتقال میدادند.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

پارکینگ

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده