header

غار گنج کوه

توضیحات

از آنجایی که این غار بر روی یک دیوار 12 متری  قرار گرفته است برای صعود به آن به همراه داشتن وسایل فنی واجب است.وجود سنگ های استالا گمیت که سه شعبه کوچک این غار را پوشانده است بر زیباییاین غار نیز افزوده است.

نحوه پیدایش این غار از نوع تکتونیکی - انحلالی می باشد زیرا دهانه این غار بر روی یک یواره گسلی قرار گرفته است.

غار گنج کوه دارای حدااکثر ارتفاع 10متر و طول دالان های حداکثر 200 متر می باشد. 

از زیبایی های این غار که چشم انسان را نوازش می کند چکنده ها و چکیده ها، قندیل های با شکوه، ستون های زیبا،دالان ها و معابر درون غار و وجود استلاگیت ها و استالاکتیک های متنوع این غار می باشد.

سنگ های این غار از جنس سنگ های دگرگونی و آهکی می باشد.

گردشگری ۷۲۴ همراه شماست

با نصب اپلیکیشن گردشگری ۷۲۴ با جاذبه ها و اقامتگاه های کشور آشنا شوید و از سفر خود لذت ببرید

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان شمالی روی نقشه

نظرات

نظر شما در مورد این جاذبه ؟