یکی از خانه های دوره پهلوی در شهر بجنورد خانه بانک ملی می باشد. این خانه قبل از انقلاب محل سکونت یکی از وکلای سابق بجنورد بوده که پس از انقلاب به بانک ملی واگذار شد.

 معماری این بنا تلفیقی از معماری سنتی و معماری اروپایی امی باشد .سقف شیروانی معروف به کلاه فرنگی ، سرستون های کورنتی و چند ویژگی دیگر از معماری اروپایی قرض گرفته شده است.  این ساختمان دارای چهار ستون می باشد که به صورت قرینه در دو ایوان جداگانه قرار داده شده است . تنه این ستون ها استوانه ای شکل  و سر ستون های آن تزئیناتی را دارامی باشد همچنین این بنا با آیینه کاری،گچ بری گل و گیاه و نیز منبت کاری بر روی در ها و پنجره ها  و قاب هایی از کاشی های هفت رنگ می باشد تزئین شده است.

خانه بانک ملی بجنورد در سال 1385، به شماره 14150 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است..