header

غار سوله قواق

۰ ۲۱۵ ۰ ۰

بجنور - روستاي اسپاخو از توابع شهرستان بجنورد


---

این غار در حوالی روستای اسپاخو بجنورد قرار دارد.

 از ورودی دهانه  این غار آب جوشانی به بیرون می ریزد که باعث سرسبزی ناحیه اطراف این غار شده است

خارج شدن آب از دهانه این غار باعث شده که این غار از  زیبایی های این منطقه شناخته شود.این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )