header

روستا بام

۰ ۳۰۷ ۰ ۰

دهستان بام


---

روستای بام از توابع شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی و بخش صفی آباد دهستان بام می باشد جمعیت این روستا در سرشماری سال 1385 بالغ بر حدود 20060 نفر و 884 خانوار می باشد .نژاد این مردمان از دو نژاد بیات و بغایری می باشند که نژاد بیات در قبل از اسلام و نژاد بغایری ها در زمان حمله هولاکوخان به ایران از منطقه فراقوم ترکمنستان به این منطقه آمده اند و به همین دلیل اکثر مردم آن به زبان ترکی تکلم میکنند .

در استان خراسان شمالی بالغ بر نیمی از مردمان آن به زبان ترکی تکلم میکنند که روستای بام نیز از جمله این روستا ها می باشد .این جاذبه توسط مهدی حاجی آبادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده