این روستا در مرکز دهستانی به همین نام قرار دارد در شهرستان رابر که بر اساس سرشماری های اخیر انجام شده حدود 4000 نفر جمعیت در این روستا ساکن هستند و این دهستان خود شامل چندین روستا به نام های "گنجان" و "گلینوییه" و "ننیز" و "کبیر" و "بید زنوییه" می باشد و از جاذبه های زیبا و بکر طبیعی آن می توان به باغ های "باقر آباد" و غار "مموشا" و آبشار "پسله" وقله ی "سنگ عشق" و "کوه دیمموییه" اشاره نمود که به زیبایی و جذابیت این منطقه افزوده است.  

این روستا یکی از چندین روستای پلکانی ایران شناخته می شود که برخلاف این که در بیابان واقع شده است؛آب و هوایی کوهستانی وخنک و سرسبز و ... می باشد .

از مناطق دیدنی این دهستان می توان به "بندر سیه بنوئیه"( "دیزنگماه" )میباشد که درآن "غارمموشا" وآبشارهای "دیمموئیه" و "پسله" و "درخت توت" 400ساله وقله ی "دیمموئیه" قرار دارد.