header

دره بازخانه بجنورد

توضیحات

یکی از سرسبز ترین دره های اطراف بجنورد دره باز خانه می باشد.  این دره  مسیر کوتاه سنگنوردی و آرامگاه زیارتی معروف به خاتون ، چشمه های متعدد آب، آبشار باز خانه  و باغ های میوه و درختان گردو  را دارا می باشد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان شمالی روی نقشه