header

دره بازخانه بجنورد

۰ ۲۶۵ ۰ ۰

8 کیلومتری شمال غرب بجنورد


---

یکی از سرسبز ترین دره های اطراف بجنورد دره باز خانه می باشد.  این دره  مسیر کوتاه سنگنوردی و آرامگاه زیارتی معروف به خاتون ، چشمه های متعدد آب، آبشار باز خانه  و باغ های میوه و درختان گردو  را دارا می باشد.این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

جنس زمین

خاکی

ورودی

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )