یکی از روستا های ییلاقی شهرستان بجنورد روستای قره باشلو می باشد که عبور کردن از زیر شاخسار درختان و از کنار رودخانه ای که از میان این روستا می گذرد آدم را  به وجد می آورد.

از جاذبه های اینروستا میتواند به آب و هوای مطلوب ودل انگیز ، در ه فیروزه، کچرانلو،باغات میوه،کوچه باغ ها، درختان قدیمی، رودخانه فیروزه اشاره کرد.

با وجود حاصخیزی و آبادانیی که این روستا دارد  اما دولت توجه ای به این روستا نکرده است . توجه به این روستا می تواند اشتغال زایی بالایی در این روستا به وجودآورد  چون فضا های مناسبی برای ایجاد روستوران و اماکن گردشگری دارد.