header

برج چاشم

۰ ۱۲۷ ۰ ۰

روستای چاشم


---

یکی از بنا های که به دلیل دور افتادگی کمتر مورد توجه قرار گرفته برج چاشم است که مربوط به دوران میانی سده است و یکی از عمارت های مهم در استان سمنان به شمار میرود که این بنا در روستای چاشم و محله اصلی این روستا واقع است و بسیار مورد توجه گردشگران ان منطقه است و هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب کیند و انتظار میرود که ادارات مربوطه بهتر و جدی تر با این اماکن مهم مثل این ها برخورد کنند و در بازسازس ان در یغ نکنند و ان را قدر بداننداین جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده