header

باغ ملی تربت حیدریه

۰ ۴۳۳ ۰ ۰

انتهای خیابان مطهری معروف به خیابان باغ ملی


---

این باغ زیبا و دیدنی بر فراز تپه ای در مرکز شهر قرار گرفته و با داشتن درختان سرو سربه فلک کشیده و گلهای رنگارنگ و درختان خشک شده همراه با طراحی های هنرمندانه و زیبا بر زیبایی آن افزوده شده است.

باغ ملی تربت حیدریه تا حدود 70 سال پیش در واقع یک قبرستان بود و از آن زمان به بعد تدریجا تبدیل به باغ ملی شد. 

 با توجه به اینکه قدمت برخی درختان سرو باغ به بیش از 90 سال رسیده و خشک شده اند، توسط هنرمندان تراشیده شده و به تابلوهای مفهومی تبدیل شده اند. 

از جمله گونه های موجود در باغ ملی درختچه های زینتی، گونه های ژاپنی، سرو، صنوبر و اقاقیا است.این جاذبه توسط حمیده یوسفی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )