header

بازار سمنان

۰ ۵۹ ۰ ۰

بازار اصلی سمنان


---

این بازار یکی از بزرگترین بازار ها در کشور ایران است و از د و قسمت شمالی و جنوبی تشکیل میشود استان سمنان دراری دو بازار اصلی است یکی بازار اصلی شهر و بازار مرده ها یا عین الوله در این بازار با توجه به معماری مناطق کویری جنس مواد ان از سنگ و گچ و خاک است این بازار در اوایل دوران قاجار به نظر میاید ساخته شده باشد و عمر طولانی را در خود دیده باشد .

هر ساله گردشگران زیادی به این مکان امده و برای دیدن و خرید مایحتاج زندگی خود تا این بازار بزرگ این این استان را ببینند و از دیدن ان لذت ببرند.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده