امامزاده حسن(ع) در نیشابور، ابتدای روستای ساقی بیگ، میان قبرستان روستا و در کنار جاده قرار دارد. شکل ساختمان بقعه، 12 ضلعی است و هرکدام از اضلاع آن 3 متر می باشد، دارای شش پنجره کوچک در جهات مختلف و  درب آن در جهت مغرب می باشد. 

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : امامزاده شاهزاده حسین اصغر (ع)

به گفته ی اهالی روستا ، امامزادگان زهرا خاتون و حسن از فرزندان بلافصل امام زین العابدین (ع) می باشند. لازم به ذکر است که علمای انساب فرزند پسری بنام حسن، برای امام زین العابدین (ع) نام برده اند. این امکان نیزهست که وی حسن بن محمد بن عیسی بن محمد بن جعفر بن عیسی بن علی بن حسینالاصغر بن امام زین العابدین (ع) باشد و در نیشابور با همراهی برادرانش اسماعیل و حمزه، علی، مطهر، جعفر و پدرش محمد ساکن بودند.