header

آبشار و دره سراب قوچان

۰ ۷۶۸ ۰ ۰

ابشار و دره سراب


---

آبشار و دره سراب در 12 کیلومتری جنوب شهر قوچان در دامنه ارتفاعات کوه سنگر و محمد بیک است که در سرچشمه ان مکان بسار دیدنی است و برای گردشگری و لذت بردن از طبیعت مکانی جالب توجه است . ارتفاع این آبشار در حدود 20 و عرض آن 30 متر می باشد . با وجود نقاط سرسبز پیرامون آن چشم اندازهای زیبایی بوجود آمده است .

در این مکان زیبا و دنج هرساله تعدادی زیاد از گردشگران مراجعه کرده و از طبیعت ان لذت میبرننداین جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده