header

آبشار بید و غار اژدر

۰ ۱۹۸ ۰ ۰

40 کیلومتری جاده ی سبزوار اسفراین روستای بید


---

آبشار بید در دامنه شرقی کوه کمردنگ و ارتفاع 1680 متری قرار دارد. پس از آبشار به غاری می رسیم که نام آن اژدر می باشد. دهانه غار دارای ابعاد 20.1 در 50.1 می باشد. راهروی اصلی غار 6 متر طول دارد و با گذشتن از راهروی اصلی دهانه ی غار کوچک تر می شود به صورتیکه ارتفاع آن در ابتدا 20.1 و در انتها 2 متر می باشد.

آبشار بید و غار اژدر در 40 کیلومتری جاده ی سبزوار به اسفراین قرار گرفته اند.این جاذبه توسط کاهنی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده