دره ای زیبا به نام بفره در 35 کیلومتری شرق شهر داورزن وجود دارد که رود دائمی بفره نیز از آنجا عبور می کند و باعث ایجاد آبشارهایی می شود. رود بفره در مسیر عبور خود از کوهستان آبشار های کوتاه و بلندی تشکیل می دهد که تعداد آنها بین 30تا33 متغیر است. طول این آبشار ها نیز از 4 متر تا 80 متر است. رود بفره 33 کیلومتر طول دارد. و پس از گذر از مناطق کوهستانی و سر سبز بفره از غرب روستاهای کایف و باغشت عبور می کند و زمین های کشاورزی نیز از آب آن بهره می گیرند.سرچشمه ی رود بفره از دامنه های غربی کوه نظرگاه و دامنه های شرقی زوپلنگ ها تامین می گردد و حوضه ی آبریز این رود مناطقی در دامنه های جنوبی کوه های جغتای است.