plane car building loader animation

روستاهای اطراف کلات

divider image
۴۳ کیلومتری شمال غرب شهرستان کلات نادری در کوه‌های هزارمسجد

مهم ترین عامل که موجب جذب گردشگران به این روستا می شود رودخانه ی دائمی و پرآب لایین نو یا همان بابا رمضان است که سرچشمه ی آن ارتفاعات هزار مسجد می باشد.

۱۸۰ کیلومتری شهر مشهدو در قسمت مرکزی شهرستان کلات نادری و در فاصله ۳۲ کیلومتری آن

روستای زیبای ایدلیک آب و هوایی معتدل و کوهستانی دارد و در کوه های هزار مسجد و در 12 کیلومتری مرز ترکمنستان واقع شده است. از میان این روستا و در دامنه ی کوه ها یک رودخانه زیبا عبور میکند که از کوه های هزار مسجد سرچشمه گرفته و در نهایت وارد خاک ترکمنستان می شود. از جمله دیدنی های این روستا دره ای در جنوب آن و طبیعتی سرسبز با چشمه های آب گرم می باشد.

105 کیلومتری کلات نادری - مرز ترکمنستان

روستای چهچهه چناران مشهد یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان کلات خراسان رضوی است.در کنار روستا جنگل پسته قرار دارد و در وسط جنگل هم مزار امامزاده پیر خواجه قرار دارد