header
روستای برجک

روستای برجک

روستای خوش آب هوای برجک در ۶۵ کیلومتری بخش مرکزی رودبار جنوب و در ۱۵ کیلومتری جاده ایرانشهر واقع شده است که این روستا سرسبز و دلپذیر علاوه برداشتن آبشار بالغ بر۲۰ قنات از جمله قنات دندسکی، دهنوکوهستان، جناتآباد و … وجود دارد.همچنین در این روستا آبشار سونته و قناتهای بسیاری وجود دارد که زمینه سیاحت و تفریح را برای مسافران نوروزی فراهم کرده است ...