header
قلعه میش پدام رودبارجنوب

قلعه میش پدام رودبارجنوب

قلعه تاریخی میش پدام است فاصله ۳۳۰ کیلومتری از مرکز استان کرمان و7 کیلومتری جنوب غربی این شهرستان و در روستای قلعه واقع شده است. قدمت این بنا به دورانهای تاریخی پس از اسلام بر می گردد. مصالح بهکار رفته قلعه شامل خشت و گِل است،این بنای تاریخی بازوی مستحکم و استوار در دورانهای گذشته و همچنین پناهگاه مستحکم و معتبری برای اهل آن منطقه به شمار رفته است ولی متاسفانه در اثر بارندگی های اخیر در حال نابودی می باشد اطراف این قلعه با گندمزارها پوشیده شده...