plane car building loader animation

جاهای دیدنی رزن

divider image
همدان روستای قروه درجزین

امامزاده اظهر در گزین یکی از آثار تاریخی ایران است که در شمال شرق همدان واقعه شده است این امامزاده از جانب بنایی آن مورد توجه است.