header
امامزاده اظهر در جزین، ناشناخته ترین آثار تاریخی ایران

امامزاده اظهر در جزین، ناشناخته ترین آثار تاریخی ایران

امامزاده اظهر یکی از مقبرههای متبرکه واقع در 85 کیلومتری شمال شرق همدان و 5 کیلومتری شرق شهر درگزین است، اگر تا کنون به این امامزاده نرفته اید حتما سر بزنید، چرا که یکی از آثار تاریخی ایران در دهه 4- ق/14-4 م یا به عبارتی یکی از آثار زمان مغول می باشد، که در آن اوج هنر و تمدن ایران را می توانید ببینید و خود شهر درگزین پیشینه هفت هزار ساله دارد این امامزاده از خاندان امام سجاد علیه السلام می باشد، که مزار ایشان به علت حفاری های غیر مجاز تخریب شد...