plane car building loader animation

جاهای دیدنی خلیل آباد

divider image
اب انبار های کندر

آب انبارهای کندر در شهرکندر شهرستان خلیل اباد خراسان رضوی وجود داردکه از دو بنای مشابه تشکیل شده اند.

روستا مهدی اباد

سد خاکی شهید مدرس در شهرستان خلیل اباداستان خراسان رضوی وجود دارد.

5 کیلومتری کاشمر روستای زنده جان قلعه کهنه زنده جان

قلعه کهنه زنده جان در روستای زنده جان خلیل اباد استان خراسان رضوی وجود داردو در فاصله 5 کیلومتری غرب شهرستان کاشمر واقع شده است و این قلعه در هزاره اول میلادی ساخته شده است چون قدمت سفال های ان به ان دوره برمی گردد

خلیل آباد-میدان صاحب الزمان – نبش خیابان امام خمینی ۲

مسجد جامع خلیل اباد در شهرستان خلیل اباد استان خراسان رضوی قرار دارد. این مسجد در اوایل دوره پهلوی ساخته شده است. براساس شواهد، قبل از مسجد جامع خلیل آباد، مسجدی قدیمی در این مکان بوده است که بعد ها در سال 1308 هجری قمری این مسجد براساس مسجد جامع کاشمر با طرح یک ایوانی و شبستان های طرفین ساخته شده و شبستان شرقی آن در سال 1313 هجری قمری تکمیل شده است.

خیابان امام خمینی-نرسیده به میدان مرکزی –ضلع شمالی مسجد جامع

حمام بهشتی معروف به حمام اقا در اوایل دوره پهلوی در وسط شهرستان خلیل اباد استان خراسان رضوی ساخته شده است.

روستای جابور امامزادگان بی بی حور و بی بی نور

این مزار روستای جابوزدر شهرستان خلیل اباد در استان خراسان رضوی قرار دارد.