plane car building loader animation

اماکن مذهبی خلیل آباد

divider image
خلیل آباد-میدان صاحب الزمان – نبش خیابان امام خمینی ۲

مسجد جامع خلیل اباد در شهرستان خلیل اباد استان خراسان رضوی قرار دارد. این مسجد در اوایل دوره پهلوی ساخته شده است. براساس شواهد، قبل از مسجد جامع خلیل آباد، مسجدی قدیمی در این مکان بوده است که بعد ها در سال 1308 هجری قمری این مسجد براساس مسجد جامع کاشمر با طرح یک ایوانی و شبستان های طرفین ساخته شده و شبستان شرقی آن در سال 1313 هجری قمری تکمیل شده است.

روستای جابور امامزادگان بی بی حور و بی بی نور

این مزار روستای جابوزدر شهرستان خلیل اباد در استان خراسان رضوی قرار دارد.