header
پارک جنگلی دلند

پارک جنگلی دلند

پارک جنگلی دلند یکی از جاهای تفریحی و طبیعی رامیاناستان گلستان است. پارک جنگلی دلند در 13 کیلومتری آزادشهر قرار دارد. یکی از خوبی های این پارک این است که در مسیر اصلی مشهد - گرگان و ساری قرار دارد و فضای زیبایی رابرای استراحت و گردشگری فراهم آورده است. این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: آبشار لاشو پارک جنگلی دلند نزدیک شهر دلند قرار دارد . این پارکدارایی امکانات رفاهی مانند سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، کلبه های چوبی،سوپر مارکت و غیرهمی باشد. پ...