header
آبشار شیرآباد

آبشار شیرآباد

آبشار شیرآباد ، بکرترین جلوه ی طبیعت گلستان یکی از زیباترین وباصفاترینجاهای تفریحیرامیان ، آبشار شیرآباد است که از آن به عنوانعروس آبشار های گلستان یاد می شود. این آشار که به آبشار خان ببین شهرت دارد به صورت پله ای بوده و 12 آبشار بزرگ و کوچک را در بر میگیرد. اگر شما قصدسفر به مناطق شمالی کشور را دارید، دیدنآبشار شیرآباد را به شما پیشنهاد میکنیمکه به دلیل بکر بودن آن در گلستان سالانه هزاران نفر از دوستداران طبیعتو همچنین گردشگران داخلی و خارجی...

پارک جنگلی دلند

پارک جنگلی دلند

پارک جنگلی دلند یکی از جاهای تفریحی و طبیعی رامیاناستان گلستان است. پارک جنگلی دلند در 13 کیلومتری آزادشهر قرار دارد. یکی از خوبی های این پارک این است که در مسیر اصلی مشهد - گرگان و ساری قرار دارد و فضای زیبایی رابرای استراحت و گردشگری فراهم آورده است. این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: آبشار لاشو پارک جنگلی دلند نزدیک شهر دلند قرار دارد . این پارکدارایی امکانات رفاهی مانند سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی، کلبه های چوبی،سوپر مارکت و غیرهمی باشد. پ...

چشمه گل رامیان

چشمه گل رامیان

چشمه گل رامیان در 6 کیلومتری شهرستان رامیان قرار دارد. چشمه گل رامیان یک نوع چشمه آهکی بوده که طول آن 60 متر و عرض آن 40 متر است. این چشمهدر دل جنگل های رامیان قرار دارد. بخاطر عمق زیاد این چشمه رنگ آب آن سبز است. چشمه گل رامیان از یک طرف به زمین های کشاورزی و سه طرف دیگر به جنگل راه دارد. این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: آبشار لاشو چشمه گل رامیان دارای یک حوضچه بزرگ است. آب این چشمه از داخل جنگل به سمت یک رودخانه هدایت می شود. در اطراف ا...

غار شیر آباد، زیستگاه سمندر غارزی گرگانی

غار شیر آباد، زیستگاه سمندر غارزی گرگانی

غار شیرآباد در 20 کیلومتری روستای شیر آباد و در شهرستان خان ببین قرار دارد کهیکی از غارهای طبیعی استان گلستان به شمار می رود.در نزدیکی این غار آبشارهای هفت گانهزیبای وجود دارند. نام دیگر غار شیرآباد، دیو سفید می باشد.برای رسیدن به غار باید از روستای شیر آباد فاصله گرفت تا به جنگل شیر آباد رسید و از داخل جنگل به سمت بالای جنگل حرکت کرد. برای رسیدن به غار باید 1ساعت پیاده روی کرد. مسیر راهبرای کودکان خطرناک می باشد . این جاذبه نزدیک رااز دست نده...

غار پشمکی رامیان، غار خزه ای گلستان

غار پشمکی رامیان، غار خزه ای گلستان

غار پشمکی یکی از غار های زیبای استان گلستان به شمار می آید. غار پشمکی در شهرستان رامیان در روستایی به نام پا قلعه ودر دل جنگل واقع شدهاست.در مسیر راه غار درختان و رودخانه های زیبای وجود دارد. این غار تنها یک دهانه برای ورود دارد. طول غار 25متر و عمق آن 3متر می باشد. یکی از جذابیت هایغار را می توان در درون آن مشاهده کرد،خزه های موجود در درون غاربه زیبایی آن افزوده است. این جاذبه نزدیک رااز دست ندهید : آبشار شیرآباد غار پشمکی یکی از غارهای خز...