header
قدمگاه امام رضا کجاست

قدمگاه امام رضا کجاست

قدمگاه امام رضا کجاست زیارتگاه قدمگاه از جاهای دیدنی نیشابور در 24 کیلومتری شرق نیشابورواقع شده است. در این زیارتگاه قطعه ای از سنگ مربع سیاه وجود دارد که بر روی آن فرورفتگی از ردپای انسان دیده می شود. امروزه این سنگ در داخل مقبره ، به سمت قبله و در ارتفاع یک متری دیوار نصب شده است. به گفته برخی ، این اثر روی سنگ رد پای حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در طول سفر است. ساختمان زیارتگاه در سال 1020 هجری قمری به دستور شاه عباس صفوی و توسط شیخ بهایی طر...

آبشار گرینه نیشابور

آبشار گرینه نیشابور

روستای گرینه این روستا سرسبز در 40 کیلومتری شمال شرق نیشابور واقع شده است . همچنیناین روستا یکی ازجاذبه های طبیعینیشابور به شمار می رود . گرینه در لغت به معنای محل زندگی زرتشتیان است .در بافت تاریخی و قدیمی روستای گرینه همچنان آثار تاریخی شامل قبر و حمام زرتشتی ها مشاهده می شود . روستای گرینه در طول تاریخ از محل قدیمی خود به محل جدیدی تغییر مکان داده است. هم اکنون این روستا بر روی تپه ای و در مجاورت کوه قوچ گردواقع است و محل قدیمی روستا هم اکن...

منطقه باستانی شهر شادیاخ، محل زندگی سپهسالار

منطقه باستانی شهر شادیاخ، محل زندگی سپهسالار

منطقه باستانی شهر شادیاخ یا شادی کاخ در نزدیکی شهر نیشابورقرار دارد. در سال 295 هجری قمری یعقوب لیث به نیشابور آمد و باغ های بزرگی به دستور او در شادیاخ تأسیس شد. نیشابور در زمان سامانیان و غزنویان مرکز سپهسالار خراسان بوده است و کاخ شادیاخ محل اقامتوی بود. منطقه شادیاخ محل زندگیشیخ عطار نیشابوری بوده و درحال حاضرنیز آرامگاه وی و همچنین خیام نیشابوری در نزدیکی آن قرار دارند. در این منطقه باستانی آثاری از اسکلت های انسانکشف شده است. به همین دلی...

رباط شاه عباسی

رباط شاه عباسی

رباط شاه عباسیهمان کاروانسرای نیشابور است که به این نام شهرت پیدا کرده و در دوران حکومت شاه عباس صفوی این بنا ساخته شده است کهدرحال حاظر یکی از موزههای بسیار دیدنی شهر تاریخی نیشابور است. در دوره ی قاجاریه این کاروانسرامدتی بهعنوان نوانخانه و محل نگهداری ایتام و مستمندان استفاده می شد و در زمان پهلوی نیز به پادگان نظامی ژاندارمری تبدیل شد. همچنین پس از انقلاب، مدتی در اختیار جهاد سازندگی بود تا اینکه در سال ۱۳۶۷ در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت و...

بازار تاریخی نیشابور

بازار تاریخی نیشابور

بازار تاریخی و قدیمی نیشابور یکی از جاذبه های گردشگری نیشابور است که قدمت آن به دوران صفویه می رسد. این بازار تاریخیچونسرپوشیده و مسقف استمیان مردم نیشابوربه بازار سرپوش شهرت دارد. بازار تاریخی سرپوش نیشابوردر فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. در اطراف بازار تاریخی نیشابور، بناهای تاریخی متعددی وجود دارد. از جمله این آثار تاریخی می توان سرای زاهدی را نام برد که در جنوببازارو در جانب غربی آن وجود دارد.در مقابل سرای زهدی، اثر تاریخی دیگ...

قلعه لک لک آشیان نیشابور

قلعه لک لک آشیان نیشابور

در روستای لکلکآشیاندر 5 کیلومتری جنوب شرقی نیشابور و در حدود 500 متری جنوب شرقی تپهی تاریخی طربآباد،قلعهی لکلکآشیانقرار دارد. قدمت قلعه براساس شواهد موجود، به دورهی قاجاریه برمی گردد. این قلعه به کلاغآشیان نیز شهرت داشته، اما براساس گفتهی اهالی منطقه، علتنام گذاری این بوده است که در گذشته، این محل، درخت سروی بوده که لکلکی بر روی آن، لانه داشته و سکنی گزیده بود. تا اینکه در یک شب سرد زمستانی، به علت سردی هوا و برف شدید، برای همیشه این مکان را ترک ...

گنبدهای شه میر نیشابور

گنبدهای شه میر نیشابور

گنبدهای شه میر در 10 کیلومتری جنوب نیشابور واقع شده اند؛گنبدهایی کهبا فاصله۱۵ متر از همدیگر قرار دارند.این گنبدهای تاریخیدر کنار مسیرنیشابوربه کاشمر و در میان قبرستانی قدیمی قرار گرفته اند، که به نام های شهمیر،شه مهر مهروا و مهرآباد شهرت دارند. کلمه ای که در همه اسامی مشترک است مهر می باشد که این خود بیانگر ارتباط این مکان به آیین مهرپرستی ایران باستان است. گنبدهای تاریخی شه میر در نوع خودمنحصر به فرد است، پلان هشت ضلعی از خارج و فضای چهارضلعی...

باغ و عمارت امین الاسلامی نیشابور

باغ و عمارت امین الاسلامی نیشابور

باغ منزل امین الاسلامینیشابوراز جمله آثار ملی تاریخی ایران محسوب می شود.در گذشته این عمارت، ملکشخصی مرحوم ابوالحسن امین الاسلامی بوده و امروزه در مجاورت باغ ملی شهر قرار گرفته است. این عمارتتاریخیکه در دو طبقه به صورت آجری و زیربنایی در حدود 1300 متر مربعساخته شده استو شامل فضاهایی همانند سالن مرکزی، سردابه، اتاق ها، پیشخوان ستوان دار، و غیره می باشد، در میان باغ سرسبزی واقع شده است.تندیس دو کوزه گر، درورودی اصلی باغ قابل مشاهده است. عمارت تاریخی...

باغ و عمارت سعیدی در نیشابور

باغ و عمارت سعیدی در نیشابور

باغ تاریخی سعیدی یکی از جاذبه های تاریخی نیشابور است که وسعت آن به۴ هکتار می رسد. باغ تاریخی سعیدی در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. این باغ زیبا،دو عمارت تاریخی دارد که در جنوب و مرکز این باغ بنا شده اند. این عمارت ها در اوایل دوره پهلوی و اواخر دوره قاجاریه، توسط ابراهیم سعیدی ساخته شدند.تزیینات و معماری بکار رفته در این دو عمارت یادآور معماری دوره ی گذرقاجاریه بهدوره ی پهلویاول است و حدوداً یک قرن تاریخ را در دل جای داده است. از...

شهر کهن و تاریخی نیشابور

شهر کهن و تاریخی نیشابور

بقایای شهر نیشابور در دوره تاریخی،زمان ساسانیان تا حمله مغول به نیشابور،راشهر کهن نیشابورگویندکه در کناره جنوب شهر فعلی نیشابور به صورت تپههای باستانی قرار گرفته است و با نامهایی چون بازار،کهن دژ، آلپ ارسلان، سبزپوشان، شادیاخ، تپه مدرسه، قنات تپهو تپه تاکستانشهرت دارد.در این بین، تپههای طرب آباد، سبزپوشانو قناتبوسیله ی هیئت باستانشناسی موزه متروپولتین و شهر کهنه نیشابور به دست هیئتی ایرانی-فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت. شهر کهن نیشابور در فهرست آث...

حمام قدیمی چکنه در نیشابور

حمام قدیمی چکنه در نیشابور

چکنه در دامنههای کوه بینالود و در بخش سرولایت شهرستان نیشابور قرار گرفته، در شهر چکنه، حمام چکنه نیز قرار داردکه بنای اولیهی آن مربوط دورهی قاجار است، این بنا با انجام تغییراتی کلی در دورهی پهلوی، متناسب با نیازهای مردم منطقه گسترش یافته و تا حدود سه دهه پیش، کاربری خود را محفوظ نگه داشته است. این حمام، مانند تمامی حمامهای قدیمی، دارای سردرب ورودی، نمازخانه، رختکن، پاشور، نظافتخانه و گلخن و ... است. با توجه به این که موقعیت کوهستانی منطقه دارا...

روستای اردوغش نیشابور

روستای اردوغش نیشابور

روستای اردوغش، تقریبا 18 کیلومتری شهر نیشابور قرار دارد. به علت وجود اقلیم دامنهی کوههای بینالود و دشت نیشابور، دارای آب و هوای نیمهخشک و پوشش گیاهی مرتعی درجه سه به بالا است. همچنین در این روستا در کنار محله ای بنام حوضآستان مقدس امامزاده محمد (علیه السلام) واقع شده است که این بنا به صورت مستطیل شکل است و مرقد امامزاده در جنوب این فضای بزرگ واقع شده، درب ورودی آن از سمت مشرق باز می شود. از این جاذبه نزدیک دیدن کنید :شهر ییلاقی خرو نیشابور، نگ...

موزه تاریخ طبیعی نیشابور

موزه تاریخ طبیعی نیشابور

اولین موزه ی تاریخ طبیعی ایران، موزه حیات وحش نیشابور است که به صورت خصوصی توسط آقای حسین حصاری و خانواده اش راه اندازی شد. این موزه به صورت تاکسیدرمی، 450 گونه از زیباترین و کمیاب ترین حیوانات ایران را برای تماشای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته است. در تمامی غرفههای آن جانوران بر اساس ویژگیهای موسمی و زیستگاهی قرار گرفتند و اطراف آنها، صحنهآرایی و نگارگری شبیه به زیستگاه آنها طراحی شده است. همچنین بعضی از گونههای جانوری مانند میمون، طاووس، قرق...

نیروگاه بادی بینالود نیشابور

نیروگاه بادی بینالود نیشابور

در استان خراسان رضوی در نزدیکی شهر بینالود و در مسیر مشهد به نیشابور نیروگاه بادی بینالود قرار دارد که مساحت آنحدودا 700 هکتار است و درحال حاضر دارای 43 توربین (660کیلوواتی) با ظرفیتی معادل 28.2مگاوات می باشد. لازم به ذکر است که این نیروگاه در سال 1392 توانست از مصرف 22 میلیون مترمربع گاز صرفه جویی کند و مانع از انتشار 47370 تن گاز Co2 شود، برای انجام این کار به تولید66 میلیون کیلووات برق پرداخت. بنابراینمی توان شهر نیشابور را پیشگام بهره برداری ...

عمارت و باغ نشاط

عمارت و باغ نشاط

عمارت باغ نشاط نیشابور، در 22 کیلومتری غرب شهر نیشابور و در همسایگی روستای تقیآباد ، قرار گرفته است. آقابالاخان سالار معتمد ( گنجی)، از خوانین بزرگ خراسان، این باغ را در حدود سال ۱۳۲۶ ه.ق احداث کرد و مساحت آن، 16 هکتار به شکل مستطیل است، به طور کلی، این بنا دارای عمارت شمالی، مرکزی، برج، بارو، حصار و… می باشد. بخش شمالی این باغ قدیمی ترین قسمت آن است. در زمان مرحوم سالار معتمد، طبقه ی همکف عمارت مرکزی ساخته شده است. باغ نشاط جزو باغ های...

موزه خیام

موزه خیام

موزه و آرامگاه خیام در باغی زیبا و دل انگیز قرار دارد که یکی از جاذبه های دیدنی شهر نیشابور محسوب می شود و مسافران زیادی برای زیارت و هم سیاحت به این مکان می آیند. موزه تخصصی نجوم همزمان با برگزاری کنگره جهانی بزرگداشت حکیم عمر خیام در 28 اردیبهشت، سال 1379در نزدیکی آرامگاه وی افتتاح گردید.این موزه دارای اشیاء ارزشمندی مانند: قطب نما، سطرلاب، ظروف فلزی سده5 تا 7 هجری ، تصاویری از صور فلکی ، ظروف سفالین سده 3 تا 7 هجری، ابزار آلات رصد و ستاره ش...