plane car building loader animation

جاهای تاریخی دشتستان

divider image
استان بوشهر، شهرستان دشتستان، شهر برازجان، روستای درودگاه، محل تلاقی رودهای شاپور و دالکی

یکی از کاخ هایی که در زمان حکومت هخامنشیان و به دست داریوش اول ساخته شد، کاخ بردک سیاه است. این کاخ که قدمت آن به حدود 2500 سال پیش می رسد، در 12 کیلومتری برازجان و در نزدیکی روستای رودگاه قرار دارد. کاخ بردک سیاه در کنار تقاطع دو رود شاپور و دالکی و همچنین میان چندین درخت نخل قرارگرفته است. داریوش اول از این بنا به عنوان کاخ زمستانی استفاده می کرد. این کاخ علاوه بر این که در زمان خودش کاربرد زمستانی داشت، داریوش اول این کاخ را به عنوان یک پایگاه نظامی برای هخامنشیان جهت تسلط بیشتر به خلیج فارس ساخت.

استان بوشهر، شهرستان دشتستان، شهر دالکی، کاروانسرای دالکی

در گذشته به دلیل طولانی بودن مسافت بین راه ها مکان هایی با عنوان کاروانسرا در میان راه ساخته می شد تا محلی برای استراحت مسافران باشد.

استان بوشهر، شهرستان دشتستان، شهر برازجان، میدان شهید چمران، کاروانسرای مشیر الملک یا دژ برازجان

کاروانسرای مشیرالملک استراحتگاهی بود که در مسیر تجاری شیراز به بوشهر، در شهرستان دشتستان به مرکزیت برازجان، واقع شده است.