مسجد جامع چهار درخت از جمله آثار قدیمی در محله چهار درخت بیرجند بوده و در میدان شهید مطهری، در نزدیکی مسجد عاشورا قرار دارد. این مسجد که در سال 1349 مورد مرمت قرار گرفته، یکی از مساجد قدیمی و معروف بیرجند بوده و در حد یک شبستان طراحی و ساخته شده است. معماری ایرانی-اسلامی بکار رفته در طراحی مسجد، توجه گردشگران و پژوهشگران را به خود جلب نموده است. مسجد چهار درخت بیرجند دارای دو ورودی می باشد. ورودی اول که قدمت ساخت آن به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی می رسد، معماری و تزیینات آجرکاری آن مشهود است، ورودی دوم مستقیما به شبستان می رسد و قدمت آن همزمان با ساخت خود مسجد می باشد، همچنین در این قسمت می توانید طاق جناغی و تزیینات رسم بندی را مشاهده کنید.

بنای مسجد چهار درخت دارای دو محراب است. روایت های متعددی از این دو محراب وجود دارد. برخی معتقدند، از نمازگزاران شیعه از یک محراب برای ادای مراسمات دینی و مذهبی استفاده می کردند و محراب دیگر به نمازگزاران اهل تسنن اختصاص داشته که این روایت اتحاد و همدلی شیعیان و اهل تسنن را متصور می شود. اما در روایت دیگر، برخی اعتقاد دارند که به دلیل احترام به قبله اول مسلمانان یعنی بیت المقدس، یکی از محراب ها در مسیر بیت المقدس و دیگری در مسیر کعبه بنا شده است. این روایت نشانگر اهمیت قبله اول مسلمانان می باشد. بخش های مهم دیگر مسجد چهار درخت نیز هر یک گویای معماری منحصر به فرد ایرانی اسلامی است.