مسجد بیرون در سال 195 هجری شمسی احداث گردید. بنای اصلی مسجد از قدیمی ترین مسجد های کشور است. در سردر مسجدی کتیبه ای نصب شده است که در سه خط نوشته شده و عرض آن تقریبا 65 سانتی متر می رسد. این کتیبه اطلاعات تاریخی مورد نیاز را به ما می دهد. مسجد دارای دو ایوان است. گنبد خانه ی مسجد در داخل شکلی مربعی دارد ولی نمای بیرونی آن به شکل نیم دایره می باشد. دیوار های این بخش از مسجد در بعضی جاها بیشتر از 1.7 متر ضخامت دارد.این گنبد خانه به ایوان غربی مسجد راه دارد. ایوان شرقی مسجد کوچکتر است. مسجد تنها یک ورودی دارد که در سمت شمال واقع شده و به وسیله یک اتاق به ایوان غربی مسجد می رسد.

در قسمت شمالی مسجد بقایایی از قسمت های پایینی تنها مناره مسجد باقی مانده که در حال حاضر فقط برای رفتن به پشت بام استفاده می شود.

بر اساس پژوهش های انجام گرفته این مسجد در زمان ساسانی آتشکده ای بوده که پس از ورود اسلام به ایران تغییر پیدا کرده. طاق های مسجد از نوع معماری اوایل ورود اسلام به ایران را نشان می دهند.

امام رضا (ع) در سفرشان از مدینه به طوس در این مسجد استراحت کرده اند.

مسجد بیرون ابرکوه در سال 1377 با شماره 2170 به ثبت آثار ملی رسیده است.