روستای زیبای قازان بیک ، روستایی است از بخش لطف‌آبادو در شهرستان درگز استان خراسان رضوی قرار دارد این روستا در دهستان زنگلانلوودر تپه ای به همین نام (قازان بیک) کنار جاده به فاصله نیم کیلومتری راه شمسخی خان به درگز قراردارد که حدود ۷۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. مردم این روستا هم فارس هستند و هم کرد. ئگردو، گندم، صیفی جات، گوجه، بادمجان، خیار علوفه ای، وکنجد از محصولات اصلی آن هستند از کله جوش، یخنی پلو، آبگوشت، گوجه بادمجان به عنوان غذاهای محلی نام می برد. دارای اماکن تاریخی همچون تپه باستانی و خانه گبری (نزدیک این روستا و روستای شمسی آباد) است.