مقبره صید علیخان درگز امروزه در بین قبرستانی قدیمی در خیابان رضوان درگزاستان خراسان رضوی قرار گرفته است. این بنای آجری با طرح و نقشه ای مربع شکل که ورودی آن در ضلع شمالی بنا واقع شده دارای ایوان های طرفین ورودی ، دو ایوانچه کوچک دو طبقه می باشد که پس از این فضا ، اتاقی چهار گوش با سقفی گنبدی قرار دارد احتمالاً این آرامگاه دارای طبقه فوقانی بوده که به تدریج تخریب و از بین رفته استصید علیخان درگزی شاعر و سیاستمدار بزرگ دوران مشروطه بود. وی اولین بانی تشکل فرهنگی و اصلاح‌طلبی خراسان آن زمان بوده است .