در روستای درمیان خانه های تاریخی متعددی با ویژگی های معماری اصیل ایرانی وجود دارد که از جالبترین آن ها، میتوان به خانه مهدی خان رفیعی اشاره کرد. این بنا همزمان با عصر نادرشاه افشار ساخته شده و به حاکم قلعه ی فورگ تعلق داشته است.

این خانه ی تاریخی  برطبق ویژگی های معماری ایرانی بوده و از عناصر و اجزای متعددی چون سردر ورودی، هشتی، دالان، حیاط مرکزی، اطاق های متعدد در اطراف حیاط، مطبخ و شاهنشین برخوردار می باشد. سبک معماری و تزئینات این بنا به دوران افشاریه تا اوایل قاجار می رسد. ورود به بنا بوسیله ی سردر ورودی که از طاق کلیل برخوردار بوده، امکانپذیر است. شما می توانید دالان ها و سپس حیاط را پس از ورود به هشتی بنا، مشاهده کنید. در دو طرف حیاط عناصری در دو طبقه شامل راهروها، شاهنشین و پلکان ورود به طبقه بالایی وجود دارد. تزئینات و هنرهای وابسته به معماری آن، از ویژگی های منحصر به فرد این بنا بوده که نگاه هر بیننده را به خود جذب می کند. تزئینات گچبری بکار رفته در بخش های مختلف، مانند تزئینات اسلیمی، مقرنس، رسمی بندی و حاشیه های گچبری شده اطراف طاق ها، طاق نماها و نیز تزئینات مربوط به پوشش چوبی سقف ها بیشترین میزان تزئینات را شامل می شود. وجود ارسی های متعدد در بخش های گوناگون بنا بویژه در شاهنشین با طرح های هندسی و شمسه از دیگر تزئینات بنا محسوب می شود .این اثر جزو آثار به ثبت رسیده ملی ایران است.