ابوعثمان سعید بن سلام مغربی از عارفان معروف بود که در شهر گرگنت سیسیل ایتالیا بدنیا آمد و پس از سال‌ها زندگی در مکه و بغداد، در نیشابور سکونت پیدا کرد. وی در زمان حیات خود با عناوین شیخ حرم و طاووس شناخته می‌شد، وابسته به مکتب جنید بود، در بعضی از منابع عرفانی از وی با نام شیخ ابوعمران مغربی نیز نامبرده شده‌است.

در سال ۱۳۵۵ شمسی آرامگاه ابوعثمان سعید بن سلام مغربی مورد  بازسازی قرار گرفت اما از زمان ساخت اوّلیه ی بنا یا بنای فعلی، اطّلاع درستی موجود نیست. قبل بازسازی این بنا، برخی آن را به اشتباه مقبره ی طفلان مسلم می شناختند که بعد از کاوش و بازسازی، خلاف آن ثابت شد. باتوجه به کتیبه‌ها و اسناد تاریخی مشخص شد که این آرامگاه مربوط به سعید بن سلام مغربی است. همچنین می توانید در کنار بازدید از آرامگاه سعید بن سلام مغربی از مقبره حاج محمود گنجی نیشابوری هم دیدن کنید. حاج محمود گنجی نیشابوری ملقب به حکمت‌علی از مشایخ سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی در سن 88 سالگی در نیشابور از دنیا رفت و در بقعه سعید بن سلام در کنار وی مدفون شد.