مجموعه آبشارهای ارزنه که تعدادشان سه عدد است از بلندی های کوه های باخزر سر چشمه میگیرند. یک آبگیر نسبتا بزرگ در ابتدای آبشار اول قرار دارد و میتوان در صورت تمایل در آن آبتنی هم نمود ولی مسیر رسیده به این آبگیر بسیا سخت است و باید در کوهنوردی مقداری تسلط داشته باشید.

طول بزرگترین آبشار این مجموعه به 60 متر میرسد و دومین آبشار 25 متر و سومین آنها 30 طول دارند و این آبشار ها به صورت پله ای پشت سر هم قرار گرفته اند. بعد آبشار آخر یک رودخانه وجود دارد که آب در آن جریان پیدا میکند.

طبیعت آبشار بسیار زیباست و گردشگران زیادی را به خود جلب میکند.