header

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان

۰ ۲۶۰ ۰ ۰

بجنورد ﻣﯿﺪان ﺷﻬﯿﺪ


---

از آثار مجموعه دوره قاجار در شهر بجنورد می توان به مجموعه سبز میدان اشاره کرد.در این مجموعه یک کاروانسرا،حمام، راسته بازارو چند قهوه خانه و حجره به چشم می خورد.

طرح کلی  کاراوان سرایی که در این مجموعه قرار دارد از یک میانسرا گرفته شده،این کاروانسرا با  پشت بغل قوس ها به نحو آجر چینی خفته راسته و آجر های قالبی برجسته منقش شده است.

این کاروان سرا که به کاروانسرای سردار مفخم معروف می باشد ، به دستور یار محمد خان شادلو (سردار مفخم)  برای اسکان مهمانان غیر رسمی ایشان در اواخر سده 12 و اوایل قرن 13 بنا شده است . این کاروان سرا که در زمان قدیم مرکز خرید و فروش  شهر به حساب می آمده است محل جشن های و آئین های اجتماعی هم بوده است.

حمام این مجموعه که در سمت شمال شرقی قرار گرفته است به شکل حمام های سنتی ساخته شده است که سیستم گرمایشی آن در کف قرار دارد و با حرارت کوره ها حمام ها را گرم می کرده اند ؛ پس از ورودی ، رختکن قرار گرفته است که پس از عبور از یک راهروی باریک به سربینه و در نهایت به گرمخانه  می رسد.

یکی دیگر از مکان هایی که در این مجموعه قرار گرفته است بوستان سبز میدان می باشد که یکی از بهترین مکان های تاریخی در شهر بجنورد شناخته می شود.این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

کارت خوان

دارد

فضای بازی کودکان

دارد

محیط

خانوادگی

بوفه خوراکی

دارد

سرویس بهداشتی

دارد

آب آشامیدنی

دارد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )