کوشک یا قلعع سلامه که بنای با معماری زیباست در شهرستان خواف قرار گرفته و میتواند از مقاصد مهم گردشگری این منطقه به حساب آید. این مکان که توسط چند چوپان کشف شده است زیر خاک پنهان بوده و تا مدت ها کسی از وجود آن اطلاع نداشته است.

بعد از پیدا شدن کوشک اقدام به بازسازی و ترمیم آن میشود و به عنوان مثال طبقه سوم عمارت به طور کامل از پایه ساخته میشود و هم اکنون از این مکان بسیار محافظت میشود که دیگر فراموش نشود.

درباره گذشته مکان که تحقیق میکنیم در میابیم که کوشک در زمان ساسانیان ساخته شده است و یکبار در سال 607 قمری پادشاه زوزون بازسازی شده است.بر اساس مدارک به دست آمده افرادی که در این کوشک بودند براساس طبقه اجتماعی در هر طبقه ساختمان زندگی میکردن . به عنوان مثال طبقه اول برای نگهبانان ساخته شده است.