باغ کوشک علی آباد کجاست

این باغ یکی از چهار باغ نمونه ایرانی است که جزو آثار ملی به ثبت رسیده . این باغ بیش از 200سال قدمت دارد و ناصر الدین شاه در سفر نامه خوداز این باغ یاد کرده . این باغ در سه کیلومتری شمال شرقی بجنورد، روستای علی آباد قرار دارد

این باغ در زمان سردار مفخم حاکم بجنورد یکی از شکار گاههای وی به شمار رفته است . این باغ دارای بنایی است در دو طبقه و چهار ورودی ، در طبقه همکف حوضخانه با سقف گنبدی و دو اتاق قرار دارد.

باغ علی آباد از نمونه های معماری ایرانی در استان خراسان شمالی می باشد اما اکنون به دلیل نا هماهنگی بین مالکان و و عدم احیا و بهره برداری مجدد به صورت مخروبه باقی مانده است .

 

کوشک باغ علی آباد کجاست