از جمله دره های کوه ریچ، دره ی کال جنگال است که در رشته کوه باقران و در مجاورت روستای زمان آباد قرار دارد این روستا از توابع بخش مرکزی بیرجند بوده و در فاصله ی 35 کیلومتری جنوب غربی این شهر واقع شده است. نوشته ها و پیکره هایی بر روی سنگ های صیقلی قله های بلند این دره نقش بسته شده که بیانگر زندگی باشکوه مردمان آن دوران می باشد. این آثار شامل یازده سنگ نگاره (تنها هفت مورد آن باقی مانده) و دو تصویر بوده است که در میان این سنگ نگاره ها، کتیبه ای با طول 164 و عرض 123 سانتیمتر قرار دارد، و بر روی آن جدال مرد پارتی در حالی که دست راست خود را به کمر زده و با دست چپش به مبارزه با شیر می پردازد به تصویر کشیده شده است.

این جاذبه دیدنی نزدیک را از دست ندهید : روستای گل خوسف

 

کال جنگال زمان آباد بیرجند

در جهت جنوب دره، سنگ نگاره ی دیگری که نمایانگر تصویر نیم تنه ی مردی به صورت نیم رخ می باشد، قرار دارد، این تصویر متاسفانه بدلیل فرسایش فراوان به خوبی قابل رویت نیست. همچنین متنی دو سطری به خط پهلوی و اشکانی در مقابل نقش مرد جنگجو قرار دارد که استاد گرانقدر صادق کیا آن را این گونه معنا کرده است:

"پدر اردشیر نخور شهربان" یا "من اردشیر پسر شاپور شهربانم"

گمان آن می رود که علت نامگذاری این مکان به کال جنگال نقش و نوشته ی این تصویر باشد، چرا که کلمه کال در گویش بیرجندی به معنی گودی و چال بوده و کلمه جنگال به معنی جنگ و جنگجو می باشد.