چناران یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی که از هر حیث قابل توجه گردشگران است از نظر گشاورزی در خود میبیند که  محصولات متنوعی را تولید مند و به گردشگران عرضه کند. دام‌داری نيز از كارهای مهم مردم بوده و بيش تر دركنار كشاورزی رايج است .از نظر جغرافیای این شهرستان در مکان استراتژی قرار گرفته است. اين شهرستان با قرار گرفتن در ميانه دشت توس و كوه های هزار مسجد و بينالود، فاقد ناهمواری است.

از این جاذبه نزدیک دیدن کنید : آبشار آبقد چناران