header

چشمه دامغان

توضیحات

یکی از جاذبه های گردشگری در شهرستان دامغان این چشمه و سد ان است که برای تامین اب کشاورزی و اب شرب مردم این منطقه زده شده است و نوع معماری این سد هم در نوع خود جالب توجه است و بسیار دیدنی و منحصر به فرد است در رابطه با این باید گفت که در این سد اب فراوان جای میگیرد و جهت تامین اب کشاورزی و اب شرب این منطقه از ان استفاده میشود. و استفاده فراوان دارد در این موقعیت جالب هر ساله گردشگران برای دیدن این منطقه که پوشش گیاهی با تراکم بالای هم دارد مییایند.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های سمنان روی نقشه