header

چشمه دامغان

۰ ۱۰۵ ۰ ۰

روستا و سد شهید شاهچراغی


---

یکی از جاذبه های گردشگری در شهرستان دامغان این چشمه و سد ان است که برای تامین اب کشاورزی و اب شرب مردم این منطقه زده شده است و نوع معماری این سد هم در نوع خود جالب توجه است و بسیار دیدنی و منحصر به فرد است در رابطه با این باید گفت که در این سد اب فراوان جای میگیرد و جهت تامین اب کشاورزی و اب شرب این منطقه از ان استفاده میشود. و استفاده فراوان دارد در این موقعیت جالب هر ساله گردشگران برای دیدن این منطقه که پوشش گیاهی با تراکم بالای هم دارد مییایند.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده