header

موزه مردم شناسی گناباد

۰ ۷۰۴ ۰ ۰

خراسان رضوی - شهرستان گناباد-خیابان بهار-روبروی مسجد جامع - موزه مردم شناسی گناباد


۰۵۱۵۷۲۲۳۳۳۳

|

موزه مردم شناسی گناباد در داخل مدرسه نجومیه است که بعد ها تغییر کاربری داد و در این موزه گوشه های از اداب و رسوم و نوع پوشش مردم گناباد از غرفه های موجود در این موزه پارچه بافی ، سفالگری ، عروسی ، عطاری ،روغن گیری ، پارچه بافی میباشد.

این موزه در قسمت شرقی شهر گناباد قرار دارد و در نزدیکی مسجد جامع این شهر میباشد این موزه از بناهای دوره صفویه است معماری این بنا شامل هشتی ورودی دالان است و تغیراتی در بنای ان صورت گرفته است.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

پارکینگ

پولی

ATM

دارد

نمازخانه

دارد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
(۸:۱۵ ق.ظ تا ۱۲:۰۰ ق.ظ)     (۳:۰۰ ب.ظ تا ۷:۰۰ ب.ظ)     
(۸:۱۵ ق.ظ تا ۱۲:۰۰ ق.ظ)     (۳:۰۰ ب.ظ تا ۷:۰۰ ب.ظ)     
(۸:۱۵ ق.ظ تا ۱۲:۰۰ ق.ظ)     (۳:۰۰ ب.ظ تا ۷:۰۰ ب.ظ)     
(۸:۱۵ ق.ظ تا ۱۲:۰۰ ق.ظ)     (۳:۰۰ ب.ظ تا ۷:۰۰ ب.ظ)     
(۸:۱۵ ق.ظ تا ۱۲:۰۰ ق.ظ)     (۳:۰۰ ب.ظ تا ۷:۰۰ ب.ظ)     
(۸:۱۵ ق.ظ تا ۱۲:۰۰ ق.ظ)     (۳:۰۰ ب.ظ تا ۷:۰۰ ب.ظ)     
(۸:۱۵ ق.ظ تا ۱۲:۰۰ ق.ظ)     (۳:۰۰ ب.ظ تا ۷:۰۰ ب.ظ)