موزه مردم شناسی گناباد در داخل مدرسه نجومیه است که بعد ها تغییر کاربری داد و در این موزه گوشه های از اداب و رسوم و نوع پوشش مردم گناباد از غرفه های موجود در این موزه پارچه بافی ، سفالگری ، عروسی ، عطاری ،روغن گیری ، پارچه بافی میباشد.

این موزه در قسمت شرقی شهر گناباد قرار دارد و در نزدیکی مسجد جامع این شهر میباشد این موزه از بناهای دوره صفویه است معماری این بنا شامل هشتی ورودی دالان است و تغیراتی در بنای ان صورت گرفته است.