مسجد تاریخی مولانا که با دستور پیر احمد خوافی وزیر شاهرخ ساخته شده. قدمت آن به سال 848 میرسد. اهمیت تاریخی آن مربوط به کتیبه های این مکان میباشد .این کتیبه که بر روی سنگ نقره نوشته شده است. در روی قبر قرار دارد . خط کتیبه به صورت نستعلیق میباشد.

به طور کلی علاوه بر ارزش مذهبی که این مسجد دارد ارزش تاریخی آن در بین مساجد سرامد است

مسجد دارای ایوان تاریخی و معماری بسیار زیبا است که نشان میدهد در دوره تیموری ساخته شده است. بنای این مسجد  با شماره 309 در بین آثار تاریخی ثبت شده است و گردشگران زیادی از آن بازدید میکنند