مسجد مزار  در شهرستان بجستان، روستای مزار واقع شده و این اثر در سال۱۳۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در دامنه تپه‌ای طبیعی در ۸ کیلومتری بجستان و به فاصله ۳ کیلومتری روستای مزار اثر با ارزشی واقع است که با قلعه دختر مزار در ارتباط است زیرا قلعه مزبور بالای این مزار ساخته شده به عنوان پناهگاهی برای ساکنین آن مورد استفاده قرار گیرد. به احتمال بسیار زیاد این اثر در دوران اسلامی بعنوان زاویه و صومعه نیز به کار رفته‌است. امروزه این مکان با ا نجام تغییراتی در فضای داخلی به عنوان مسجد زمستانی اهالی مورد استفاده قرار کرفته که در مجاورت آن مسجد کنونی مزارواقع است. این مکان شامل تعدادی ستون چهارضلعی و مستحکم با تاق‌ها و فضاهای وسیع است.