كاروانسراي قاسم آباد يكي از بناهاي با ارزش بجا مانده از دوره صفوي در شهرستان بجستان، روستای قاسم‌آباددراستان خراسان رضوی واقع شده است ودر سال81 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است. اين بنا كه يكي از كاروانسراهاي شاه عباسي هفتگانه بجستان است در قديم مسير جاده ابريشم بوده كه هم اكنون راه‌آهن بافق – مشهد از حاشيه آن مي‌گذرداین کاروانسرا مركزيت روستا واقع گرديده و از خصوصيات  آن به معماري بسيار زيبا، تزئينات، نوع پوشش سقفها و بادگير چهارضلعي آن مي توان گفت .كاروانسرای قاسم‌آباد بنايی تاریخی است در دل كوير زيبای بجستان كه بادگير چهارضلعی آن در خراسان بسیار معروف است.