مسجد جامع نیشابور یک بنای تاریخی، از مساجد قدیمی و مهم خراسان رضوی است و از جذابیت عمومی نسبت به سایر آثار نیشابور مانند آرامگاه خیام یا آرامگاه عطار برخوردار نیست. در عین حال برای ملاحظه و مطالعه معماری و هنر ایرانی بسیار با ارزش است.

مسجد جامع نیشابور در خیابان امام خمینی و در نزدیکی بازار نیشابور قرار دارد به طوریکه به راحتی می توان به آن دسترسی یافت. این مسجد به وسیله پهلوانی به نام «پهلوان علی کرخی» ساخته شده که بعد فوت، وی را در داخل مسجد دفن کرده اند. مسجد جامع تاریخی شهر نیشابور، یادگار آخرین امیر تیموری به نام «سلطان حسین بایقرا» نیز می باشد.

مسجد جامع تاریخی نیشابور به صورت چهار ایوانی ساخته شده است. این مسجد سه ورودی دارد و در آن مناره و گنبد مشاهده نی شود. در حالی که در سمت غرب، شمال و شرق مسجد مناره ها و گنبدهایی قابل مشاهده است که آن را به محلات قدیمی نیشابور مرتبط می سازد.

از این جاذبه تفریحی دیدن کنید : باغ و امارت امین الاسلامی نیشابور

 

دو ایوان شمالی و جنوبی در این مسجد قرار دارد و در اطراف صحن شبستان ها نیز آن را  احاطه کرده اند. لازم به ذکر است که در این سال ها شبستان قسمت شمال شرقی را به فضای خدماتی تبدیل کرده است. در پشت ایوان شمالی، ورودی اصلی مسجد قرار گرفته و رو به خیابان امام خمینی است. همچنین دو کتیبه از شاه عباس بزرگ به خط نستعلیق نصب شده؛ که در این کتیبه ها به رفاه حال مردم ، بخشودن مالیات و عدم سکونت ماموران دولتی در خانه های مردم، مورد توجه شاه بوده است.